Loading...
Empty cart

No products in the cart.

Αγγλικά και εξετάσεις πιστοποίησης: Ποιό πτυχίο μου ταιριάζει;

Οδηγός Επιλογής

Μιλώντας για την πιστοποίηση γνώσεων στα Αγγλικά, ή αλλιώς για το πτυχίο στο οποίο θα δώσουμε εξετάσεις εμείς ως μαθητές ή τα παιδιά μας, ευτυχώς σήμερα έχουμε πολλές επιλογές. Τα πτυχία του Cambridge, του Michigan, το TOEIC, το LRN, το TIE αποτελούν βασικές επιλογές. Αλλά γιατί όμως έχουμε τόσα διαφορετικά πτυχία αγγλικών, και πώς επιλέγουμε το κατάλληλο; Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. 

 

Γιατί έχουμε τόσες επιλογές; 

Κάθε φορέας πιστοποίησης γνώσεων της αγγλικής γλώσσας έχει το δικό του πτυχίο και το αντίστοιχο σύστημα εξέτασης. Αυτό σημαίνει ότι έχει διαφορετικές απαιτήσεις και διαφορετικό τρόπο με τον οποίο εξετάζει κάθε υποψήφιο. Κάποια από τα διαθέσιμα συστήματα εξέτασης αγγλικών είναι παλαιότερα και, αυτό που λέμε, πιο «παραδοσιακά» στον τρόπο τους, κάποια εστιάζουν σε διαφορετικά κριτήρια αξιολόγησης (για παράδειγμα τη γνώση γραμματικής και σύνταξης, ή την ικανότητα χειρισμού της γλώσσας), και κάποια έχουν διαφορετικό τρόπο για το πώς βγαίνει ο τελικός βαθμός και για τοπώς υπολογίζεται το τελικό σκορ ή το επίπεδο επιτυχίας του εξεταζόμενου. 

English,Exerciser,And,Answer,Sheet,On,Brown,Wooden,Table,Represent

 Τι κοινό έχουν όλα τα πτυχία των Αγγλικών; 

Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά: Όλα τα εγκεκριμένα πτυχία των Αγγλικών είναι αναγνωρισμένα από τον ΑΣΕΠ. Τί σημαίνει αυτό; Αυτό σημαίνει πως αν ο στόχος μας είναι τα μόρια της ξένης γλώσσας για μια θέση στο Δημόσιο, τότε κάθε γνωστό πτυχίο Αγγλικών κάνει για αυτόν τον σκοπό. Στα υπόλοιπα κοινά τους, είναι η τιμή, όπου λίγο ή πολύ είναι η ίδια σε όλα. Ενώ, τέλος, όλες οι εξετάσεις προσαρμόζονται αργά ή γρήγορα στα σύγχρονα δεδομένα, δηλαδή, για παράδειγμα, λαμβάνουν υπ’ όψη τους παραμέτρους,όπως η Δυσλεξία, ή οι έκτακτες συνθήκες (και άρα η ανάγκη εξ αποστάσεως εξέτασης) που δημιούργησε η πανδημία του κορωνοϊού. 

Σε τι διαφέρουν τα πτυχία των Αγγλικών; 

Με μία πρόταση: Αυτό στο οποίο διαφέρουν τα πτυχία των Αγγλικών είναι η φιλοσοφία τους. Τί εννοούμε με αυτό: Κάποια από αυτά τα πτυχία, όσο κι αν περνάει ο καιρός, κρατούν τον ίδιο τρόπο εξέτασης, με μικρές μόνο αλλαγές. Κάποια, πιο νέα, προσαρμόζονται πιο γρήγορα και ακολουθούν νέες τακτικές εξέτασης τωνγνώσεων των Αγγλικών. Άλλα εστιάζουν περισσότερο στη λεπτομέρεια των γνώσεων και άλλα στον σωστό τρόπο χρήσης της γλώσσας. Και τέλος, κάποια πτυχία αγγλικών είναι πιο «προβλέψιμα» στο τί θα ζητήσουν από τους εξεταζόμενους, ενώ σε άλλα δεν μπορούν να γίνουν ούτε γενικές εικασίες για τα θέματα. Ας δούμε όμως τα βασικά διαφορετικά χαρακτηριστικά των πιο γνωστών πτυχίων Αγγλικών. 

Cambridge

Τα πτυχία Αγγλικών του Cambridge είναι ίσως τα πιο γνωστά και τα παλιότερα που συνεχίζουν να υπάρχουν και να αποτελούν βασική επιλογή γονιών και υποψηφίων. Το όνομά τους και μόνο είναι συνδεδεμένο με τη δυσκολία τους, καθώς αυτό που εξετάζουν είναι η γνώση της λεπτομέρειας στους κανόνες και τη χρήση της Αγγλικής γλώσσας. Η επιλογή τους δίνει κύρος, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι, στην πραγματικότητα, αναγνωρίζονται ως ισότιμα με όλα τα υπόλοιπα πτυχία Αγγλικών. Είναι χωρισμένα στις γνωστές μας κλίμακες, από Α1 έως C2, και πάντα έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες για το απρόβλεπτο των θεμάτων εξέτασης. Στα μεγαλύτερα επίπεδα, Κατανόηση Κειμένου, Κατανόηση Ακουστικού Λόγου, Παραγωγή Γραπτού Λόγου και Παραγωγή Προφορικού Λόγου, είναι πάντα αυτά που ζητούνται από τον εξεταζόμενο. 

Michigan

Τα πτυχία Αγγλικών του Michigan ανήκουν και αυτά στην ίδια κατηγορία παλαιότητας και φήμης με εκείνα του Cambridge. Παρατηρούμε όμως ότι προσαρμόζονται πολύ πιο γρήγορα στα νέα δεδομένα, και αυτό τα κάνει να μοιάζουν λίγο πιο «εύκολα» από τους μεγάλους «ανταγωνιστές» τους. Ο τρόπος εξέτασής των γνώσεων μοιάζει να είναι λίγο πιο απλός και, ενώ το επίπεδο δυσκολίας είναι παρόμοιο, ο εξεταζόμενος είναι πιο εύκολο να πάρει έναν καλύτερο τελικό βαθμό, αν είναι καλά προετοιμασμένος. 

TOEIC

Με το TOEIC βλέπουμε τις πρώτες σημαντικές αλλαγές στον τρόπο εξέτασης και σε αυτό που ονομάσαμε «φιλοσοφία» του πτυχίου. Κι αυτό γιατί όχι μόνο υπάρχει ένα κοινό τεστ για όλα τα επίπεδα από Β1 έως C1, το οποίο καθορίζεται από τον τελικό βαθμό, αλλά και γιατί η εξέταση δεν περιλαμβάνει Παραγωγή Γραπτού και Προφορικού Λόγους (δηλαδή, Έκθεση και Προφορική εξέταση), παρά μόνο Κατανόηση Γραπτού και Προφορικού Λόγου. Έτσι, εάν ο εξεταζόμενος δεν νοιώθει και πολύ άνετα να μιλάει και να βαθμολογείται για αυτό, ή εάν δεν είναι το δυνατό του σημείο να γίνει δημιουργικός με ένα υποθετικό θέμα και σενάριο στην Έκθεση, τότε η επιλογή του TOEIC μοιάζει ιδανική! 

LRN

Το LRN είναι ένα πτυχίο Αγγλικών (με 4 βαθμίδες από Β1 έως C2) που μοιάζει να «παίρνει τους εξεταζόμενους από το χέρι» και επιλέγει να είναι πολύ πιο φιλικό από τους ανταγωνιστές του, χωρίς να δημιουργεί επιπλέον άγχος. Γι’ αυτό ίσως και το προτιμούν περισσότεροι ενήλικες. Πώς το κάνει όμως αυτό; Με δύο τρόπους: Πρώτα από όλα η τελική βαθμολογία συμψηφίζεται μεταξύ όλων των ενοτήτων εξέτασης (Γραπτά, Προφορικά, Ακουστικό, Κείμενο) και η βάση του είναι το 50%. Δεύτερον, δεν έχει «παγίδες» στις ερωτήσεις -κάτι που αγαπούν να κάνουν σχεδόν όλα τα υπόλοιπα πτυχία Αγγλικών και κυρίως του Cambridge- ενώ η Προφορική εξέταση έχει χρόνο προετοιμασίας 2 εβδομάδων και η Ακουστική εξέταση είναι πιο απλή, με τα αποσπάσματα να επαναλαμβάνονται τουλάχιστον και δεύτερη φορά.